"Idzie tu wielki chłopak" | Rozmowa z Grzegorzem Bogdałem